Wujai即場訓練心臟大會

比較偏向玩走地 呢兩日total心水 出左38口 輸8口(包括中波膽同過關) 訓練大群每日會有一至兩場心水分享 而優質vip群 會有更多心水以及最先收到訊息 月費每位500

加入