🤥🤥onon99吹水團💩💩

歡迎黎到onon99吹水團 呢度乜都傾得~~希望大家喺度傾得開心 各位都大個仔大個女啦識得尊重人尊重自己 所以希望各位遵守以下規則 唔好騷擾其他谷友(不論男女,如果谷主或其他管理員收到有證據嘅投訴會對佢實施禁言或即踢) 基本上唔會限制大家傾計嘅內容send gif或sticker 但記得切勿洗版及太過露骨而令其他人唔舒服 一收到投訴會立即警告,(違者會禁言或即踢,洗版部分屢勸不聽者會畀人禁gif及sticker,嚴重者即踢) 禁止廣告撚,賣淫訊息,兒童色情,殘體字,5毛 歡迎舉報,違者即踢 謹記切勿自爆

👤57

加入